Retrospectiva anului 2023

0

Iată cum a arătat anul 2023 în Biserica Antiohia (evenimente consemnate de sora Liliana Zainea):

Ianuarie
01.01.2023- 08.01 2023 – Săptămâna de rugăciune cu tema “Cunoașterea lui Dumnezeu într-o lume a informației”
10.01.2023 – Înmormântarea fr. Ioniță Nicolae din Tîncabesti
15.01.2023 – Vizita fr. Cristian Caraman (predica: Exod 17:8-16 “Firea noastră”)
– Înmormântarea fr. Spînu Petre
22.01.2023 – Vizita fr. Mircea Pătrășescu – Biserica Aviației (predica: Eclesiastul 1:1-14 “Care este sensul vieții”)
27.01.2023 – Înmormântarea sorei Botorogeanu Maria
29.01.2023 – Botez – fr. Salomia Vlad, sora Salomia Georgeta,
– fr. Posmachiu Andrei, sora Posmaciu Veronica
– Vizita fr. Catalin Salomia (predica: Faptele Apostolilor 20:31 “Veghere”)

Februarie
02.02.2023 – Vizita fr. Samuel Leonte din Nehoiu, Buzău (predica: Matei 5:38-48 “Ce soluții biblice avem la probleme”)
19.02.2023 – Vizita fr. Mihai Ciopasiu și sora Nuti- Biserica Muncii
26.02.2023 – Vizita fam Moraru din biserica “Lumina”
– Vizita fr. Emanuel Dobrin din Cisnădie, Sibiu (predica: Luca 18:1-8 Despre nevoia rugăciunii necurmate)

Martie
05.03.2023 – Vizita fr. Andrei Rusu -Biserica Agape, Ploiești (predica: 1 Corinteni 4:3-4 “Care este valoarea ta pe pământ”)
25.03.2023 – Întâlnirea tinerilor creștini
26.03.2023 – Vizita fr. Valentin Hrihoriciuc din Suceava (predica: Geneza 17:1 “Este ceva prea greu pentru Domnul?”)
– Vizita fr. George și soția Nancy misionari în Albania și Korea de nord

Aprilie
09.04.2023 – Vizita fr. Mircea Pătrășescu – Biserica Aviației (predica: Efeseni 4:17-24 Despre Sfințenie)
10.04.2023- 14.04.2023 – Seri de rugăciune în săptămâna patimilor
16.04.2023 – Sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos
27.04.2023 – Vizita fr. Beniamin Grăjdan – Biserica Izbânda”
30.04.2023 – Binecuvântare Copii – Josef Dobre în familia Dobre Alexandru și Elisabeta
– Mia Scurtu în familia Scurtu Iosif și Alice

Mai
06.05.2023 – Conferința regională a tinerilor
07.05.203 – Inaugurarea adunării din Găiseni
– Vizita fr. Emanuel Radut din Craiova (predica: Ioan 4:16-26 “Ce presupunem noi despre Domnul Isus”)
10.05.2023 – Nașterea Copilului Sofia Melissa Chelu în familia Chelu Adrian și Ana
14.05.2023 – Vizita fr. Stanculescu Adrian din SUA (predica: 2 Timontei 1:5-6 “Daruri duhovnicești”)
– Vizita fr. Daniel Mereuța (predica: Romani 8:1-21) “Creștinul trăiește după Duh”
20.05.2023 – Conferință regionala a prezbiterilor
28.05.2023 – Premierea copiilor la concursul de cunoștinte biblice pe tară a cultelor evanghelice
– Vizita familiei Duta Ionel și Letiția din Chicago SUA (salut: Evrei 3:1)

Iunie
04.06.2023 – Vizita fr. Ciopasiu Mihai – Biserica Muncii (predica: Galateni 5:22 “Roada Duhui Sfanț”)
15.06.2023 – Nașterea copilului Eliam în familia lui Pavel și Estera Obreja
22.06.2023 – Vizita fr. Catalin Salomia din Argeș (predica: Galateni 5: 16-26 “Umblați cârmuiți de Duhul”)
25.06.2023 – Vizita fr. Radu din Codlea (predica: Coloseni 1:24-29 “Hristos în noi”)
– Serbarea de graduare a studenților I.T.T

August
09.08.2023 – Înmormântarea fr. Sbangu Constantin
13.08.2023 – Vizita fr. Nelu Coropcă din Chicago, SUA
20.08.2023 – Vizita fr. Levi Nicula cu familia din SUA (predica: 1 Samuel 1:10,11)
– Vizita familiei Stoia Timotei și Gabi Buliga
– Vizita fr. Nițu Bogdan
27.08.2023 – Tabăra tinerilor la Elim

Septembrie
03.09. 2023 – Vizita fr, Dan Mitrea din Biserica Agape, București (predica: Evrei 3:1-6 “Hristos credincios lui Dumnezeu”)
17.09.2023 – Binecuvântarea copiilor Natanael și Gabriel din Familia Lucian Neagoe și Elisa Cîrlescu
23.09.2023 – Acțiune de ajutorare în gospodăria sorei Vali Racheru din Călărași
24.09.2023 – Vizita familiei Giuroiu Liviu și Madi din Olănești
– Vizita fr. Mircea Pătrășescu -Biserica Aviației
30.09.2023 – Conferință Regionala a adolescenților și tinerilor la Ploiești

Octombrie
01.10.2023 – Vizita fr. Aurel Dobre din Alexandria (prezentare proiect pentru copii, adolescenți și tineri)
– Vizita fr. John Snow din Virginia SUA (marturia personala și predica: Matei 21:23-26 “Gândiți-vă la lucrurile de sus”
08.10.2023 – Vizita fr. Cristian Matei din biserica Izbânda, București (predica: Ioan 17:20-23 despre “Unitate”)
28.10.2023 – Concurs Biblic copii și adolescenți
29.10.2023 – Ziua mulțumirii în biserica, cu programul copiiilor și adolescenților și masa de părtășie seara

Noiembrie
05.11.2023 – Vizita fr. Cristi Titiriscă – Biserica Agape, București (predica: Evrei 1:1 și Evrei 2:1 “Să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit”
12.11.2023 – Binecuvântarea copilului Aron Murariu în Familia lui Emanuel și Eliza Murariu
19.11.2023 – Vizita fr. Mihai Ciopasiu -Biserica Muncii (predica: 1 Samuel 13:13-14 “Voia lui Dumnezeu”)
– Vizita fr. Mircea Patrasescu (predica: Filipeni 4:10-20 “Jertfa Filipenilor pentru apostolul Pavel”)
26.10.2023 – Adunarea Generala a bisericii
– Vizita tinerilor din Prundu, Giurgiu

Decembrie
03.12.2023 – Serbarea copiilor și adolescentiilor cu ocaziua Zilei Naționale a României
10.12.2023 – Vizita fr. Eliezer Măceșoru (predica: Luca 13:6-9 “Evaluarea pocăinței”
15.12.2023 – Vizita sorei Mirela din Turcia “Să ne rugăm pentru lucrători”
17.12.2023 – Vizita fr. Mircea Pătrășescu (predica: Luca 2:27-29 “Ce înseamnă Neprihănirea, diferență intre religiozitate și spiritualitate”)
23.12.2023 – Tinerii și Adolescenții au colindat împrejurimile bisericii
24.12.2023 – Sărbătoarea Nașterii Domnului
31.12.2023 – Vizita familiei Adrian și Corina Aredoaie din Canada (salut: Matei 24:42-44)
– Familiile tinere au petrecut împreună trecerea dintre ani

Comments are closed.