Sărbătoarea izbăvirii

1

Duminică, 6 noiembrie 2016, într-o atmosferă festivă, frățietatea din întreaga țară s-a reunit în București pentru a celebra Sărbătoarea Izbăvirii în biserica Antiohia.

Acest moment mult așteptat, a reprezentat un prilej de mare bucurie după o lungă perioadă de întristare. După ani lungi de procese, Domnul ne-a izbăvit cu braț puternic din mâna potrivnicilor noștri și toată adunarea, într-un suflet și un gând, s-a strâns să-L laude pe Cel ce a dat această mare biruință!

Cu ocazia acestei întâlniri am cântat, ne-am rugat, am plâns, am râs, și am ascultat cuvinte pline de îmbărbătare. Frații din țară au adus cu ei îndemnuri de laudă și mulțumire Aceluia ce este Același, ieri, azi și în veci, Domnului nostru Cel biruitor în lupte!

S-au transmis mesaje ce au adus bucurie și încurajare în sufletele noastre. Am fost îndemnați să ne ridicăm, asemenea slăbănogului din fața Templului, și să-L mărim pe Domnul, vestind minunile Sale, în comunitatea locală și în cartierul nostru. Am fost încurajați de mesajul că Dumnezeu și-a zidit biserica pe Stâncă și această Stâncă este Hristos, iar porțile iadului nu o vor putea birui!

De asemenea, ne-a îmbărbătat promisiunea pe care Domnul a făcut-o poporului Său în fața dușmanilor lor, și anume că Domnul va lupta pentru ei și dușmanii lor vor rămâne doar o amintire și un prilej de a-L lăuda pe Domnul.

Am fost încurajați să spunem și noi ca apostolul Pavel în Epistola către Romani, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe Domnul, deși este un cuvânt cu greutate, pe care îl poți afirma cu tărie doar după ce tu însuți ai ieșit biruitor din încercare. A fost o întâlnire frățească în care ne-am bucurat de muzica corului, de grupul de închinare și toată adunarea s-a unit în cântări de laudă.

Tot cu aceasta ocazie ne-am amintit și de adunarea din strada Dragoș Vodă care a fost în trecut un loc de întâlnire pentru multe generații de frați ce au avut părtășie și au legat prietenii durabile. Aceasta a rămas în amintirea fraților ca o comunitate primitoare, ce a găzduit frați din întreaga țară, ce poposeau prin București la muncă sau la studii.

Biserica a dăruit comunității creștine din București frați deosebiți care au iubit pe Domnul, au proclamat Cuvântul și au slujit pe frați. Ne-am amintit de lucrătorii scumpi de odinioară, ca Petru Rășcanu, Gheorghe Oprea, Florea Moisescu, Isidor Braunstein, Stan Soare, Marin Ionescu, Costică Palcău, Vasilică Ciopașiu, Gheorghe Giuroiu sau Ion Pancencu.

Au fost amintite începuturile comunității Antiohia, continuatoare a bisericii din Dragoș Vodă, primii ani de libertate după căderea regimului comunist, începerea construcțiilor celor două edificii – a Institutului Teologic Timotheus și clădirea bisericii – pe terenul de peste 3000 mp concesionat de Primăria Sectorului 2, București.

Ne-am amintit de sacrificiul financiar făcut de frățietatea din străinătate și din țară pentru construirea celor două clădiri. De asemenea, am mulțumit reprezentanților Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie pentru implicarea din ultimii ani în procesul intentat celor două instituții din strada Episcopul Radu, nr. 53-55.

Ne-am amintit de această încercare de foc, de anii de suspine și rugăciuni fierbinți, în care am cerut Stăpânului nostru să facă dreptate. Am mulțumit Domnului nostru, Cel care a înduplecat inima potrivnicilor noștri care, în anul 2014, au cedat la pretențiile lor în schimbul sumei de 375.000 euro, plătibilă eșalonat în decursul a doi ani.

Am celebrat această zi de bucurie împreună, frați din toate colțurile țării, toți cei care au simțit în acest timp cu biserica Antiohia din București. Au fost transmise mulțumiri și adunărilor din țară care au pus umărul pentru achitarea acestei datorii uriașe, într-un timp atât de scurt. Pe această cale, dorim să mulțumim tuturor comunităților din țară și din diaspora, care ne-au susținut în acești doi ani, atât prin mijlocire în rugăciune, cât și financiar. Avem un Dumnezeu mare!

La sfârșitul programului, toți invitații la eveniment s-au bucurat în jurul unei mese de dragoste oferită de biserica gazdă și au promis ca vor onora, la începutul lunii noiembrie a anului viitor, invitația la Sărbătoarea Izbăvirii, dată care va fi de acum înainte, ziua bisericii Antiohia.

La plecare frații s-au despărțit cu îndemnul apostolului Pavel din Epistola către Efeseni 6:23,24 –  ”Pace, fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos! Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.”

Discussion1 Comment

  1. Pingback: Retrospectiva anului 2016